top of page
Jak pracuji: Insurance

Způsob mé práce je syntézou poznatků moderní psychologie a tradičních východních nauk s duchovním přesahem. Uvažuji v kontextu rodu a transgeneračního přenosu, tj. přenosu vzorců a strachů přenášených z generace na generaci a jejich proměnu. Pracuji formou rozhovoru a využívám i prvky řízeného dechu, meditace, imaginace, konstelací a Reiki. Kombinace těchto technik umožňuje hlubší práci s psychikou, uvolňování emocí a celkovou harmonizaci. 

Pracuji celostně na úrovni mysli-emocí-těla-energie.

MYSL

Většina konfliktů ve vztazích vzniká z nepochopení principu projekcí a zrcadlení. Pomohu vám pochopit tyto principy. Mentální uvědomění je výchozím bodem pro změnu, vystoupení z iluzí a omezujících vzorců mysli.

EMOCE

Pro léčení těla, duše a osobnostní růst je nezbytné neustálé zvědomování si našich pocitů. Důležité je i propuštění starých potlačených emocí a strachů (často přenášených po generace). Tím se uvolní prostor pro novou energii a vyzařování. Vyzařování pak ovlivňuje to, jaké lidi a situace do svého života přitahujeme a jaké vztahy s nimi prožíváme.

TĚLO

Povedu vás k napojení se zpět na své tělo a tělesné pocity. To je klíčem k hlubšímu propojení se sebou, svou moudrostí a vnitřním hlasem. Zaměřuji se i na psychosomatické souvislosti a léčení. 

ENERGIE

Pracuji do hloubky. Jsem průvodkyní léčivými imaginacemi a konstelacemi, kdy pracuji v napojení na Reiki. Využívám i prvky a poznatky z jógy.

Vycházím z principu "jak nahoře, tak dole; jak uvnitř, tak vně". Věřím, že každý má v sobě sebeléčebný potenciál duše i těla. Každý si může tvořit život naplněn větší harmonií, klidem, láskou a pocity smyslu. To neznamená být na obláčku a prožívat (z hlediska duality) jen jednu polaritu. Život se děje v celé barvitosti, nekonečné šíři i hloubce. Mnohé pocity utrpení pramení z prostého nepřijímání - sebe, druhých či života v jeho různorodých projevech. Někdy je třeba zaktivovat vnitřní sílu a změnit, co je třeba. Jindy je naopak nutné změnit vnitřní postoj a přijmout to, co se měnit nemá a nikdy nemělo..

Jak pracuji: Text

S KÝM (NE)PRACUJI

Pracuji pouze s lidmi, kteří jsou otevření procesu změny, jsou ochotni naslouchat a změnu ve svém životě chtějí uchopit zodpovědně, aktivně a přes sebe.

Nepracuji s lidmi s poruchami osobnosti, se závislostí, ani s lidmi, kteří jsou vůči terapii v odporu.

Jak pracuji: Text
bottom of page