top of page

Způsob mé práce je syntézou poznatků moderní vědecké psychologie a tradičních východních nauk s duchovním přesahem

Pracuji formou rozhovoru a využívám i prvky řízeného dechu, meditace, imaginace, konstelací a práce s energií Reiki. Kombinace těchto technik umožňuje hlubší práci s psychikou, uvolňování emocí a celkovou harmonizaci. Uvažuji v kontextu rodu a transgeneračního přenosu (tj. přenosu vzorců a strachů přenášených z generace na generaci a jejich proměnu).

K člověku přistupuji celostně na úrovni mysli-emocí-těla-energie vedoucí k harmonizaci vztahu k sobě, druhým a životu obecně.

MYSL

Mysl je skvělým nástrojem, ale bývá špatným pánem. Utrpení vychází z nesprávných postojů a iluzí, které si člověk vytvořil, na kterých lpí a dle kterých reaguje. Mnohé mentální programy a přesvědčení je třeba zvědomit, přehodnotit a tím uvolit vnitřní odpor. Klíčem je také naučit se využívat potenciál mentální energie a sílu záměru pro svůj život.

EMOCE

Pro léčení těla i duše je nezbytné neustálé zvědomování si našich pocitů a propuštění starých potlačených emocí a strachů. Tím se uvolní prostor pro příval nové energie a vyzařování. Vyzařování pak ovlivňuje to, jaké lidi a situace do svého života přitahujeme a jaké vztahy s nimi prožíváme.

VZTAHY

Není náhodné, jaké vztahy si do života přitahujeme a co v nich odžíváme. Jsou odrazem našeho mentálního i emočního nastavení. 

Většina konfliktů ve vztazích vzniká nepochopením principu projekcí a zrcadlení. V případě projekcí člověk promítá staré nezpracované emoce do současných vztahů (které jsou však pouhým spouštěčem všeho nezahojeného, nikoli příčinou). Zrcadlení pak nastává v momentě, nám druzí zrcadlí nás samotné - zranění, stíny, ale i kvality a nejhlubší potenciál. Pomohu vám tyto principy pochopit, což vede nejen k harmonizaci vztahů samotných, ale i k vnitřnímu sebepoznání a růstu.

TĚLO

Povedu vás k napojení se zpět na své tělo a tělesné pocity. To je klíčem k hlubšímu propojení se sebou, svou moudrostí a vnitřním hlasem. Zaměřuji se i na psychosomatické souvislosti a léčení. 

ENERGIE

Pracuji do hloubky. Jsem průvodkyní léčivými imaginacemi a konstelacemi, kdy pracuji v napojení na Reiki. Využívám i prvky a poznatky z jógy.

Jak (ne)pracuji: Insurance

Dovolte si vydat se na vědomou cestu. Vývoj se nedostaví tím, že se budete snažit stát lepšími. Dostaví se tehdy, když odstraníte překážky být tím, kým jste sem přišli být.

Jak (ne)pracuji: Text

S KÝM (NE)PRACUJI

Pracuji s dospělými i dospívajícími. V případě práce s dětmi pracuji pouze za spolupráce s rodiči, neboť vnímám, že pokud má být něco změněno u dítěte, je třeba tuto změnu uchopit a podpořit přes rodiče.

Pracuji s lidmi, kteří jsou nastaveni růstově, jsou otevřeni procesu změny a vědomé cestě, jsou ochotni naslouchat a změnu ve svém životě chtějí uchopit zodpovědně, aktivně a přes sebe.

Nepracuji s lidmi s poruchami osobnosti, se závislostí, v procesu pasivními, ani s lidmi, kteří nechtějí vstoupit do sebereflexe a odpovědnosti za sebe.

Jak (ne)pracuji: Text
bottom of page