top of page
O mně: About Me

Narodila jsem se v roce 1990 jako velmi senzitivní dítě a po dlouhé roky jsem svou zvýšenou citlivost vnímala spíše jako nevýhodu než svou kvalitu. Od dětství jsem též vnímala svou potřebu duchovního přesahu. Trvalo pár let, než jsem pochopila, že jsem si tyto atributy sama vybrala a z jakého důvodu.

V roce 2015 jsem vystudovala speciálně pedagogický obor a od téhož roku sbírám zkušenosti s prací s lidmi a jejich příběhy.

V roce 2019 jsem se rozhodla nadále prohlubovat své dosavadní znalosti a započala jsem studium jednooborové psychologie na FF UPOL. Studium mi poskytuje kvalitní stavební kameny pro práci s lidmi, přesto se v tradičním psychologickém přístupu ke člověku cítím svázaná. Mým směrem je přesahová psychologie a vědomá cesta, která zahrnuje i duchovní podstatou člověka.

Absolvovala jsem dva a půl roku sebezkušenostního body-psychoterapeutického výcviku orientovaného na primární zdroje člověka. Dále se sebezkušenostně rozvíjím v Procesově orientované psychologii, jež má kořeny v jungiánské psychologii, taoismu, šamanismu a tradicích domorodých národů a přístupu kvantové fyziky. S velkou radostí čerpám zkušenosti z oblasti meditace, řízené imaginace, konstelací, mindfulness, focusingu, prvků jógy a práce se symboly. Notná část mého vzdělávání vychází z individuálního studia a každodenní praxe na mé cestě.

Svou soukromou terapeutickou činnost jsem zahájila v roce 2021. V roce 2022 jsem se stala mistrem Reiki a Karuna Ki. Vycházím z principu, že co nosíme uvnitř, to žijeme vně. Předávám nástroje, jak měnit vnitřní svět a tím proměňovat svůj život. 

Mým cílem je navést lidi zpět k sobě, k hlubšímu klidu a harmonii mysli-emocí-těla-duše.

VZDĚLÁNÍ

  • Mgr., Psychologie; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  (2019 - současnost)

  • Mgr., Sociální pedagogika a Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce; Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2009 - 2015)

PSYCHOTERAPEUTICKÉ VÝCVIKY

  • Základní výcvik v procesově orientované psychologii; Institut procesově orientované práce, z. s. (2021 - 2022)

  • Sebezkušenostní na zdroje orientovaný body-psychoterapeutický výcvik Erogenetic; (2019 - 2021)

DALŠÍ ZKUŠENOSTI

  • Reiki III. stupeň a Karuna Ki III. stupeň - prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (2022)

  • Kurz krizové intervence - Remedium Praha (2019)

  • Mindfulness - Psychoterapeutické centrum Lávka (2018)

  • Focusing I. a II. stupeň provázení - Psychosomatická klinika Praha (2018)

  • Integrační masáže - NoNitra (2018)

  • Holotropní dýchání

O mně: Insurance
bottom of page