top of page
20220501_140443_edited.jpg

"Za klíč ke šťastnému životu považuji nalezení vnitřního klidu a plné přijetí toho, co změnit nelze. Odvahy ke změně toho, co změnit lze. A schopnosti rozeznání jednoho od druhého."

Mým cílem je provést vás cestou k nalezení a vnitřní harmonie a spokojenosti ve vašem životě. Pomohu vám prozkoumat váš vnitřní svět, vaše kvality, potenciál, ale i bloky a zranění, která jsou potřeba zahojit. Možná zjistíte, že to co jste původně odmítali je dar, ze kterého můžete velmi čerpat. A to co jste považovali za bezvýchodnou situaci je jedinečná příležitost, pokud změníte úhel pohledu a svou pozornost zaměříte správným směrem.

Čerpám ze zkušeností získaných studiem a absolvováním výcviků, kurzů a stáží. Avšak za jednotící sílu považuji uvědomění si, že co nosíme uvnitř, to žijeme vně. Lidé, které potkáváme a vztahy a situace, jaké s nimi prožíváme nejsou náhodné. Jsou cenným zdrojem poznání o nás samých a řídí se jistými principy. Prohlédnutím těchto principů se náš život stává přehlednější, smysluplnější a emočně vyrovnanější. A právě na této cestě Vás mohu provázet.

Jsem si vědoma úzké propojenosti psychiky a těla, i proto jsem absolvovala tři roky sebezkušenostního body-psychoterapeutického výcviku orientovaného na primární zdroje člověka. Dále se sebezkušenostně rozvíjím v Procesově orientované psychologii, jež má kořeny v jungiánské psychologii, taoismu, šamanismu a tradicích domorodých národů a přístupu kvantové fyziky. Procesová psychologie je mi velkou inspirací v tom, jaký potenciál a zdroj životní energie můžeme nalézt v původně potlačených a odmítaných tématech.

S velkou radostí čerpám zkušenosti z oblasti meditace, řízené imaginace, mindfulness, focusingu a práce se symboly. Můj zájem je rozšířen o transpersonální psychologii a téma přechodových rituálů a jejich významu v životě člověka.

V roce 2022 jsem se stala mistrem Reiki a Karuna Ki pod vedením RNDr. Jarmily Riegerové, CSc..

V současné době všechny dosavadní zkušenosti a vzdělání prohlubuji studiem jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Pracuji pod individuální supervizí. ​

O Lence: O Lence

Vzdělání

  • Psychologie; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  (2019 - současnost)

  • Mgr., Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce; Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2013 - 2015)

  • Bc., Sociální pedagogika; Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2009 - 2013)​

Psychoterapeutické výcviky

  • Základní výcvik v procesově orientované psychologii; Institut procesově orientované práce, z. s. (2021 - současnost)

  • Sebezkušenostní na zdroje orientovaný body-psychoterapeutický výcvik Erogenetic; (2019 - 2021)

Sebezkušenostní kurzy

  • Reiki IIII. stupeň a Karuna Ki II. stupeň - prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (2022)

  • Kurz krizové intervence - Remedium Praha (2019)

  • Mindfulness - Psychoterapeutické centrum Lávka (2018)

  • Focusing I. a II. stupeň provázení - Psychosomatická klinika Praha (2018)

O Lence: About Me
bottom of page