top of page

Narodila jsem se v roce 1990 jako velmi senzitivní dítě a po dlouhé roky jsem svou zvýšenou citlivost vnímala spíše jako nevýhodu než svou kvalitu. Trvalo pár let, než jsem pochopila, že jsem si to tak sama zvolila a z jakého důvodu.

V roce 2015 jsem vystudovala speciální a sociální pedagogiku a pracovala s dětmi a dospívajícími s psychosociálními problémy. V roce 2019 jsem se rozhodla nadále prohlubovat své dosavadní znalosti a započala jsem studium jednooborové psychologie na FF UPOL. Studium mi poskytuje kvalitní stavební kameny pro práci s lidmi, přesto se v tradičním psychologickém přístupu ke člověku cítím svázaná.

Mým směrem je holistický přístup ke člověku, který pracuje i se spirituální dimenzí. Přesto stojím nohama pevně na zemi a je pro mě důležitý vyvážený pohled na svět.

Absolvovala jsem dva a půl roku sebezkušenostního body-psychoterapeutického výcviku orientovaného na vnitřní zdroje člověka. Dále se sebezkušenostně rozvíjím v Procesově orientované psychologii, jež má kořeny v jungiánské psychologii, taoismu, šamanismu a tradicích domorodých národů a přístupu kvantové fyziky. Zabývám se psychospirituální krizí, přechodovými rituály a léčebným účinkem změněných stavů vědomí bez užití substancí. S velkou radostí čerpám zkušenosti z oblasti meditace, hlubinné imaginace, konstelací, mindfulness, focusingu, holotropního dýchání a práce se symboly. Notná část mého vzdělávání vychází z individuálního studia a každodenní praxe na mé cestě. 

Svou soukromou terapeutickou činnost jsem zahájila v roce 2021. V roce 2022 jsem se stala mistrem Reiki a Karuna Ki.

O mně: About Me

Vzdělání

 • Mgr., Psychologie; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  (2019 - současnost)

 • Mgr., Sociální pedagogika a Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce; Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2009 - 2015)

Psychoterapeutické výcviky a kurzy

 • Základní výcvik v procesově orientované psychologii; Institut procesově orientované práce, z. s. (2021 - 2022)

 • Sebezkušenostní na zdroje orientovaný body-psychoterapeutický výcvik Erogenetic; (2019 - 2021)

 • Kurz krizové intervence - Remedium Praha (2019)

Další zkušenosti

 • Reiki III. stupeň a Karuna Ki III. stupeň - prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (2022)

 • Mindfulness - Psychoterapeutické centrum Lávka (2018)

 • Focusing I. a II. stupeň provázení - Psychosomatická klinika Praha (2018)

 • Integrační masáže - NoNitra (2018)

 • Holotropní dýchání

 • Maitri dýchání

O mně: Insurance
bottom of page