top of page
O mně: About Me

Narodila jsem se v roce 1990 jako velmi senzitivní dítě a po dlouhé roky jsem svou zvýšenou citlivost vnímala spíše jako nevýhodu než svou kvalitu. Trvalo pár let, než jsem pochopila, že jsem si tyto atributy sama vybrala a z jakého důvodu.

V roce 2015 jsem vystudovala speciální a sociální pedagogiku. Mimo jiné jsem pracovala s dětmi a dospívajícími s neurotickým a afektivním psychickým onemocněním.

V roce 2019 jsem se rozhodla nadále prohlubovat své dosavadní znalosti a započala jsem studium jednooborové psychologie na FF UPOL. Studium mi poskytuje kvalitní stavební kameny pro práci s lidmi, přesto se v tradičním psychologickém přístupu ke člověku cítím svázaná. 

Mým směrem je psychologie s přesahem a vědomá cesta, která zahrnuje i duchovní podstatou člověka.

Absolvovala jsem dva a půl roku sebezkušenostního body-psychoterapeutického výcviku orientovaného na primární zdroje člověka. Dále se sebezkušenostně rozvíjím v Procesově orientované psychologii, jež má kořeny v jungiánské psychologii, taoismu, šamanismu a tradicích domorodých národů a přístupu kvantové fyziky. S velkou radostí čerpám zkušenosti z oblasti meditace, hlubinné imaginace, konstelací, mindfulness, focusingu, prvků jógy a práce se symboly. Notná část mého vzdělávání vychází z individuálního studia a každodenní praxe na mé cestě.

Svou soukromou terapeutickou činnost jsem zahájila v roce 2021. V roce 2022 jsem se stala mistrem Reiki a Karuna Ki. 

Předávám nástroje, jak měnit vnitřní svět a tím proměňovat svůj život. 

VZDĚLÁNÍ

  • Mgr., Psychologie; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  (2019 - současnost)

  • Mgr., Sociální pedagogika a Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce; Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2009 - 2015)

PSYCHOTERAPEUTICKÉ VÝCVIKY

  • Základní výcvik v procesově orientované psychologii; Institut procesově orientované práce, z. s. (2021 - 2022)

  • Sebezkušenostní na zdroje orientovaný body-psychoterapeutický výcvik Erogenetic; (2019 - 2021)

DALŠÍ ZKUŠENOSTI

  • Reiki III. stupeň a Karuna Ki III. stupeň - prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (2022)

  • Kurz krizové intervence - Remedium Praha (2019)

  • Mindfulness - Psychoterapeutické centrum Lávka (2018)

  • Focusing I. a II. stupeň provázení - Psychosomatická klinika Praha (2018)

  • Integrační masáže - NoNitra (2018)

  • Holotropní dýchání

O mně: Insurance
bottom of page