top of page

"Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“  - C. G. Jung

UZDRAVOVÁNÍ VZTAHU K SOBĚ I K DRUHÝM

Jedním ze základních pilířů pocitu životního štěstí je mít a prožívat zdravé a naplněné vztahy. Stejně tak věřím, že schopnost lásky a zdravých vztahů je dovednost, kterou lze rozvíjet. Avšak tím prvním a nejdůležitějším vztahem je vztah k sobě samému.


A co to znamená mít zdravý vztah k sobě samému? Přijímat se. Vnímat a naslouchat si, svým myšlenkám, pocitům a svému tělu. Respektovat své limity a hranice. Věnovat pozornost svým vnitřním touhám a určovat směr své cesty v souladu se sebou. Nesrovnávat se. Neodmítat se a neodsuzovat se za žádných okolností. Mít pro sebe pochopení a být k sobě laskavý. Být sám sobě osobou, se kterou je mi dobře, které si vážím a na kterou se mohu spolehnout.


Vztahy s druhými lidmi jsou jen odraz nás samých, našich (často neuvědomovaných) kvalit, momentálního nastavení, ale i bloků a zranění, které v sobě nosíme a druzí nám je bolestně zrcadlí. Když se nám daří uzdravit a naplňovat vztah k sobě samému, harmonizuje se i náš vztah k druhým a zákonitě druhých lidí k nám. Souběžně s námi se pozitivně proměňují a uzdravují vztahy v rodině a rodové linii, milostné vztahy, vztahy s přáteli a dalšími lidmi v našem okolí. Cítíme se lépe sami se sebou i s druhými lidmi a druzí se lépe cítí s námi. Uvnitř nás i okolo nás vzniká zdravý, bezpečný a klidný prostor, ve kterém se můžeme nadále učit, rozvíjet a prožívat.

Terapie: Text
bottom of page